Apskaitos Biuras

UAB Apskaitos Biuras

Direktorė Vilma Šturlytė
Adresas Švitrigailos g. 7/16-413, LT-03110 Vilnius
Mobilus telefonas +370 635 42930

Įmonės aprašymas:
• buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos (pirkimų/pardavimų dokumentų registravimas, banko/kasos dokumentų registravimas, ilgalaikio materialaus/nematerialaus turto apskaita, atsargų apskaita, darbo užmokesčio/darbo laiko apskaita, mokestinė apskaita, mokesčių deklaravimas, metinės finansinės atskaitomybės parengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms, konsultacijos mokesčių klausimais);
• metinės finansinės atskaitomybės parengimo paslaugos;
• ketvirtinių finansinių ataskaitų rengimo paslaugos;
• vienkartines apskaitos sutvarkymo ir metinės finansinės atskaitomybės parengimo paslaugos;
• apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos;
• vyriausiojo buhalterio paslauga (buhalterijos darbo organizavimas ir priežiūra bei kontrolė, metinės finansinės atskaitomybės parengimas, mokestinė apskaita, mokestinių ataskaitų/deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms, konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais);
• inventorizacijos atlikimo paslaugos;
• darbo užmokesčio apskaitos paslaugos;
• mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo paslaugos;
• SODR‘os ataskaitų rengimas ir teikimas teritoriniams skyriams;
• statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas teritoriniams skyriams;
• įmonių steigimo paslaugos (steigimo dokumentų rengimas);
• įmonių pertvarkymo paslaugos (keičiant juridinį statusą iš individualios įmonės į UAB);
• įregistravimo/išregistravimo į/iš PVM mokėtojų registrą/registro paslaugos;
• finansinės analizės paslaugos;
• konsultacijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, mokesčių, finansų, verslo ir kitais komerciniais klausimais;
• darbų saugos žurnalų pildymo, dokumentacijos rengimo paslaugos;
• įmonės vidaus dokumentų surašymo paslaugos;
• gyventojų turto ir pajamų deklaravimo paslaugos.

Lietivių